การใช้งาน TightVNC บนระบบ SUTHPCC


VNC ย่อมาจาก Virtual Network Computing เป็นซอฟต์แวร์ประเภท Client/Server ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงเครือข่ายจากระยะไกลไปยังหน้าจอแบบกราฟิกโหมด โดยสามารถใช้ VNC เข้าถึงระบบ SUTHPCC จาก ที่ใดก็ได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อ 

VNC สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการทัั้ง Window และ Unix ซึ่ง VCN เวอร์ชันที่ได้รับการพัฒนาคุณสมบัติให้เพิ่มมากขึ้นกว่าตัวเดิมเรียกว่า TightVNC ซึ่งเป็นโปรแกรมแบบ FreeWare รองรับการทำงานบนหลายระบบปฏิบัติการและสามารถทำงานร่วมกับมาตรฐานเดิมของ VNC ได้เป็นอย่างดี 

TightVNC สามารถใช้ควบคุมและดูแลระบบจากระยะไกลด้วยหน้าจอแบบกราฟิกจากเครื่อง Client คุณสามารถดูหน้าจอและควบคุมเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบ Graphic Mode สามารถใช้งานได้กับระบบปฏิบัติการ Windows , UNIX และ เครือข่ายผสมของหลายๆ ระบบปฏิบัติการ ซึ่งประโยชน์ของ VNC ก็คือ สามารถช่วยในการศึกษาระบบระยะไกลผ่านเครือข่าย 

TightVNC Viewer เวอร์ชันที่ทำงานบนตระกูล UNIX จะทำการเชื่อมต่อไปยังเครื่องปลายทางผ่าน Secure Shell หรือ SSH แบบอัตโนมัติ โดยใช้ SSH ที่ถูกติดตั้งอยู่แล้วบนเครื่องไคลเอนต์นั้นๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของการรับส่งข้อมูล 

หลักการทำงานของ VNC คือ สามารถใช้โปรแกรมที่เรียกว่า TightVNC Viewer จากเครื่อง Client เพื่อดูหน้าจอและควบคุมการทำงานของเครื่องลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์แบบ Graphic Mode ผ่านตัว Viewer นั้น ซึ่งในส่วนของเซิร์ฟเวอร์เองก็ต้องติดตั้งโปรแกรม TightVNC Server เพื่อรองรับการเชื่อมต่อจากส่วนของ Client (Viewer) ด้วยเช่นกัน

1. การติดตั้งโปรแกรม TightVNC
VNC โดยพื้นฐานแล้วมีสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นแอพพลิเคชันฝั่งไคลเอนต์ (vncviewer) และแอพพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (vncserver) เซิร์ฟเวอร์สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการตระกูล Unix , Window และ MacOS ทุกตัว สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รัน VNC server โดยใช้ vncviewer ที่ผ่านการคอมไพล์สำหรับระบบปฏิบัติการตัวนั้น VNC server ยังประกอบด้วยอินเทอร์เฟซจาวาเว็บที่สามารถนำมาใช้ เพื่อรันแอพพลิเคชันแบบรีโมตและแสดงผลลัพธ์ในเว็บบราวเซอร์ การติดตั้ง VNC 

1. ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเวบไซต์ "http://www.tightvnc.com/download.php"

2. ดาวน์โหลด VNC เวอร์ชันสำหรับแพลตฟอร์มทุกตัวที่เราต้องการควบคุมแบบรีโมต เช่น วินโดวส์, ลินุกซ์หรือยูนิกซ์ตระกูลอื่น

3. ทำการติดตั้ง VNC ในกรณีเวอร์ชันวินโดวส์ ดับเบิลคลิกบนแพ็คเกจและเลือกออปชัน Setup ในไดอะล็อกบ็อกซ์ที่ปรากฏขึ้นมา

4. ทำการติดตั้ง VNC ในกรณีเวอร์ชันลินุกซ์ ติดตั้งโดยใช้คำสั่ง " rpm -ivh tightvnc-server-x.x.x-x.i386.rpm"


2. การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม TightVNC

1. เปิดโปรแกรม SSH พิมพ์คำสั่ง "vncserver" เพื่อทำการเริ่มต้นใช้งาน VNC โดยในการเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกระบบจะเรียกให้ตั้งรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านในการใช้งาน

2. ในการใช้งานครั้งต่อไปให้พิมพ์คำสั่ง "vncserver" ที่ SSH จากนั้นนำตัวเลขหลังข้อความ suthpcc.sut.ac.th: เพื่อใช้ในการ Log in เข้าสู่ระบบ VNC ดังภาพ3. เรียกใช้งานโปรแกรม TightVNC โดยไปที่ start manu เลือก All Programs > TightVnc > TightVnc Viewer จะปรากฎหน้าจอดังภาพ


พิมพ์หมายเลข Port ให้ตรงกับหมายเลขที่ได้จาก SSH โดยในการ Log in เข้าใช้งานแต่ละครั้งหมายเลขที่ได้อาจแตกต่างกัน จากนนั้นคลิกที่ปุ่ม "Connect"

4. พิมพ์รหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ตามข้อ 1 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "OK"5. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างแบบกราฟิกโหมดดังรูป ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยใช้คำสั่งแบบเดียวกับการใช้งานระบบ Unix

ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่บน server ผ่านหน้าจอแบบกราฟฟิคโหมดนี้ โดยในภาพตัวอย่างแสดงการเรียกใช้งาน โปรแกรม Mathematica 7.0 โดยพิมพ์คำสั่ง 

"/share/apps/Wolfram/Mathematica/7.0/Executables"


จะปรากฎหน้าจอโปรแกรม Mathematica ขึ้นดังรูป ซึ่งสามารถใช้งานได้เหมือนกับโปรแกรม Mathematica ปกติ เสมือนติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของเราเอง3. การออกจากการทำงานโปรแกรม TightVNC

1. ทำการ Save และออกจากโปรแกรมที่เรียกใช้งานผ่านหน้าจอแบบกราฟิกโหมดของ TightVnc

2. ปิดหน้าต่างโปรแกรม TightVnc และกลับไปที่ line mode ของ SSH

3. พิมพ์คำสั่ง "vncserver -kill :12" โดยหมายเลข port ที่เราจะ kill จะต้องตรงกับหมายเลข port ที่เรา Log in เข้าใช้งาน


หลังจากกด Enter จะต้องมีข้อความ "Killing Xvnc process ID 29090" ซึ่งหมายถึง Process ที่ 12 ถูกยกเลิกการใช้งานเรียบร้อยแล้ว

**หมายเหตุ**

สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่มี Account สำหรับเข้าใช้งานระบบ SUTHPCC สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและวิธีการขอเข้าใช้งานระบบได้จากเวบไซค์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ จากนั้นประมาณ 1 ชม. จะได้ Password สำหรับเข้าใช้งาน ให้ทำการดาวโหลดและติดตั้งโปรแกรม SSH หรือ Putty บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำการเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้งานระบบ SUTHPCC โดยสามารถเข้าใช้งานจากที่ใหนก็ได้ผ่านระบบ Internet