รามานุจัน อัจฉริยะไม่รู้จบ
ผู้แต่ง : Robert Kanigel

แปล : นรา สุภัคโรจน์

ขนาด : 611 หน้า

ปีที่พิมพ์ :
2550

สำนักพิมพ์ :
มติชน

ประเภท : ชีวประวัติ