ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History of Time)
ผู้แต่ง : Stephen Hawking

แปล : ดร.ปิยบุตร บุรีคำ และ ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูมิ

ขนาด : 312 หน้า

ปีที่พิมพ์ : 2554

สำนักพิมพ์ :
มติชน

ประเภท : วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์