หัดสร้างแอนนิเมชันด้วย Flash 8 ฉบับมือใหม่

ผู้แต่ง : อิศเรศ ภาชนะกาญจน์

ขนาด : 208 หน้า

ปีที่พิมพ์ : 2549

สำนักพิมพ์ : ไอซีดี อินโฟ ฯ

ประเภท : โปรแกรมคอมพิวเตอร์