ควอนตัมจักรวาลใหม่ The New Quantum Universe
ผู้แต่ง : Tony Hey, Patrick Walters

แปล : ดร.พิเชษฐ กิจธารา

ขนาด : 440 หน้า

ปีที่พิมพ์ :
2553

สำนักพิมพ์ : มติชน

ประเภท : วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์