ฟิสิกส์ 6 บทสุดง่าย Six Easy Pieces
ผู้แต่ง : Richard P. Feynman

แปล : บัญชา ธนบุญสมบัติ และ "ศล"

ขนาด : 216 หน้า

ปีที่พิมพ์ : 2553

สำนักพิมพ์ : สารคดี, สนพ.

ประเภท : วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์