พระราชดำรัส และ พระโอวาท สำหรับ นศ. มอ. (PSU)

พระราชดำรัสที่ นศ. มอ. (PSU) ทุกคนระลึกเสมอตั้งแต่ย่างก้าวแรกสู่รั้วสีบลู

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง

ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์"

พระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก


พระโอวาทในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของนศ. มอ. (PSU)