สรุปจำนวนผู้สมัคร The 2nd CERN School Thailand 2012