เอกสารประกอบการสอน ALICE Master Classes


เอกสารประกอบการสอน ALICE MasterClasses ในช่วง Pre-School, The 2nd CERN School Thailand 2012 (CST2012), Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, April 23 - May 5, 2012