HIGGS BOSON อนุภาคพระเจ้า จุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครั้งใหม่
ผู้แต่ง : ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูมิ และ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ

ขนาด : 196 หน้า

ปีที่พิมพ์ : 2555

สำนักพิมพ์ : มติชน

ประเภท : วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์