คิว อี ดี ทฤษฎีมหัศจรรย์ของแสงและสาร QED The Strange Theory of Light and Matter


ผู้แต่ง : Richard P. Feynman

แปล : ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูมิ

ขนาด : 244 หน้า

ปีที่พิมพ์ : 2553

สำนักพิมพ์ : มติชน

ประเภท : วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์

 

QED ทฤษฎีมหัศจรรย์ของแสงและสสาร เป็นหนังสือที่ปรับมาจากการบรรยายของริชาร์ด ฟายน์แมน นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล และครูผู้ขึ้นชื่อว่าสามารถสอนฟิสิกส์เรื่องยาก ๆ ให้เป็นเรื่องที่สนุกสนานได้

QED คือ ทฤษฎีควอนตัมอิเล็กโตรไดนามิกส์ ซึ่งเป็นทฤษฏีที่อธิบายอันตรกิริยาระหว่างแสงและอิเล็กตรอนในทางฟิสิกส์ QED จัดว่าเป็นทฤษฎีที่ขึ้นชื่อว่ายุ่งยากและซับซ้อนพอสมควร ทั้งยังมีคำถามอีกมากมายที่นักฟิสิกส์ยังต้องขบคิดและหาคำตอบ แต่ฟายน์แมนซึ่งเชี่ยวชาญในสาขานี้โดยตรงได้หยิบยกมาบรรยายให้ผู้อ่านเข้าใจถึงพื้นฐานของทฤษฎีนี้ว่ามันคืออะไร มันอธิบายอะไร และมันจะพัฒนาไปเช่นไรในอนาคต ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้วิธีการเล่าเรื่องด้วยการยกตัวอย่างที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันมาประกอบการบรรยาย ทำให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ทฤษฏีทางฟิสิกส์ได้อย่างสนุกสนาน