ทอถักจักรวาล The Fabric of The Cosmos
ผู้แต่ง :
Brian Greene

แปล : ดร.อรรถกฤต ฉัตรภูมิ

ขนาด : 616 หน้า

ปีที่พิมพ์ : 2551

สำนักพิมพ์ : มติชน

ประเภท : วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์